ÜRÜNLER

GENEL ÖZELLİKLERİ
 
Deniz Deşarj Boruları Poliolefin grubu içerisindeki Polietilen hammaddesinden üretilen bir üründür. Ø500 mm çaptan itibaren Ø3000 mm çapa kadar sarmal üretim metodu ile imal edilmektedir. Polietilenin yüksek kimyasal dayanımı sayesinde deniz tuzundan etkilenmeden 50 yıl servis sunabilir.
 
Bu tesislerin alternatifi tabiatın kendisidir. Ön arıtma uygulanmış kanalizasyon suları denizlere verildiğinde sahillerde çok kötü kokular oluşmaktadır. Su hızlı bir şekilde temizlenememektedir. Sebebi, atık su konsantrasyonun yüksek olması ve bakterilerin faaliyet gösterebileceği yeterlilikte oksijen olmamasıdır. Bundan dolayı atık suyu seyreltik hale getirmek için deniz akıntısına ulaştırılır. Verilen su miktarı denizin içerisinde seyreltik hale gelince bakteriler faaliyet gösterebilmekte ve su tabii olarak temizlenmektedir. Deniz deşarj boruları bu yöntemi hayata geçiren borulardır.
 
Borular 11,80 mm uzunluklarında üretilmektedir. Arıtma tesisinden denizin dip akıntı güzergahına yerleştirilir. Bu ürünler ekstrüzyon veya elektrofüzyon kaynakları ile birleştirilir. Denize döşenecek boruların ağızları metal flanş ile kapatılır. Boru kaynak ile eklendikçe üzerine beton ağırlıklar takılarak denize çekilir. Polietilenin yoğunluğu sudan düşük ve içerisinde de hava olduğundan borumuz su üzerinde yüzer. Güzergahın son noktasına varıldığında flanş üzerindeki vana açılarak havanın yerini suyun alması sağlanır. Bu şekilde boru ağırlaşarak deniz zeminine yerleşir. Kara bağlantısı da yapıldıktan sonra ürün faaliyete geçer.
 
Bu ürün sahil kenarında bulunan şehirlerimiz için bir kurtuluş kaynağı olmuştur. İstanbul, Alanya, Antalya ve İzmit gibi şehirlerimiz sahillerindeki kanalizasyon kirliliğinden bu ürünlerin kullanıldığı projeler ile arındırılmıştır.
 
ÜRETİM ÖZELLİKLERİ
 
Ürün mandrel olarak büyük silindirler üzerinde imal edilir. Ekstrüder makinesinde polietilen hammadde şeritler halinde çekilir. Bu şeritler Mandrel üzerine sarılarak boru formu verilir.
 
Ürün; alın kaynaklı, ekstrüder kaynaklı ve elektrofüzyon kaynaklı birleştirmeye uygun olarak farklı formlarda üretilir. Fiting ihtiyacı yoktur, fiting noktalarında havalandırma bacaları kullanılır. Ürünler 0,5 bar’lık işletme basıncına göre üretilmektedir.
 
ÜSTÜNLÜKLERİ
 
Arıtma tesislerinden alınan ön arıtılmış suyun deniz akıntılarına kadar tahliyesinde kullanılan en üstün özellikli üründür.
 
Diş etkilere karsı garantili ömrü en az 50 yıl olup 100 yıl kullanılabilir.
 
Plastikler hidrolik pürüzsüz olduğundan akışkana az direnç gösterir ve akışkan daha fazla doluluk oranı ile akar. Bu ise projede bir alt çap grubunu seçilmesi ile proje maliyetlerini aşağı çeker.
 
Uygulama esnasında ürün zayiatı söz konusu değildir.
 
Beton ve döküme göre yoğunluğu çok düşük olduğundan iş makinesi ihtiyacı asgari seviyelere iner.
 
Aşınma dayanımı yüksek olduğundan delinerek yeraltı sularının ve toprağın kirlenmesine izin vermez.
 
Her türlü bağlantı parçası, özel ürünün proje için üretilebilmesine imkan tanır.
 
Elektrofüzyon ile birleştirildiğinde 4 bar basınçta dahi sızdırmaz, yerinden çıkarak dağılmaz.
 
Depremdeki sarsıntılardan etkilenerek kırılarak devre dışı kalmaz.
 
Nehir, göl ve deniz geçişlerinde kullanılabilir.
 
Günde en az 2 km döşeme gerçekleştirilebilir.
 
Daldırma işleminde dalgıç ihtiyacı diğerleri ile kıyaslandığında yok denecek kadar azdır.
 
Rijit borular gibi yer hareketlerinde birleştirme yerlerinden çıkmaz.
 
Hidrolik pürüzsüz olduğundan akis debisi daha yüksektir ve daha küçük çaplar seçilebilir.
 
Aşınmaz, kimyasal dayanımı çok yüksektir, deniz suyundan etkilenmez.
 
 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 
Elektrofüzyon kaynağından önce yüzeylerin temiz olduğu kontrol edilmelidir.
 
Tellerin birbirine değmediğine kaynaktan önce dikkat edilmelidir.
 
Daldırma işleminde suyun boruya verilmesi esnasındaki borunun yapacağı hareket iyi simle edilmelidir. Boru mümkün olduğunca yatay formda yere inmelidir.
 
 
SERVİS ÖMRÜ
 
0,5 bar basınç altında 50 yıl servis ömürlüdür.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
1 - Hammaddesi nedir?
 
Polietilen (PE) hammaddeden imal edilmektedir.
 
2 - Birleştirme yöntemleri nelerdir?
 
Sarmal borular, alın kaynak, ekstrüzyon kaynağı ve 4 bar basınca kadar kullanılabilmeyi sağlayan elektrofüzyon kaynakları ile birleştirilir.