Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

KALİTE, ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 
Dizayn Teknik Boru ve Elemanları San.Tic. A.Ş., akışkanların taşınmasında yeni teknoloji ve stratejiler geliştirerek sektöründe her yönüyle lider bir dünya markası olmayı amaçlamıştır. Boru ve bağlantı elemanları üretimi, tasarımı ve satışını yapan firmamızın bu kapsamda belirtilen “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI” aşağıdaki gibidir;
 
- Çalışanların, ailelerinin, tedarikçilerin ve toplumun çevre bilincini geliştirerek kirliliği önlemeyi, 
 
- Operasyonlarımızı gerçekleştirirken ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak, faaliyetlerimizde uluslararası ve yerel kabul görmüş kanun ve standartlara uygun olmak ve güncelliğini sağlamak,
 
- Enerjiyi verimli kullanmayı,  
 
- Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak, çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek, 
 
- Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak gerekli bütün önlemleri almayı,
 
- Hammadde tüketimi ve atık oluşumunu en  aza   indirmek amacıyla;  kirliliği kaynağında azaltmak, atıkları yeniden kullanmak, geri dönüşüm uygulamalarını sağlamak ve tehlikeli atıkların çevresel etkisini  en  aza  indirgeyerek bertarafını sağlamak, ürün ve sistem kalitesinde verimlilik ve karlılığı sağlamak.
 
- Rekabetçi, yenilikçi ürün geliştirme stratejimizin sürekliliğini sağlamayı,
 
- İsrafın  önlenmesini,  kaynakların  daha  verimli  kullanılmasını,  atık  oluşum sebeplerinin  gözden  geçirilerek  atık  oluşumunun  engellenmesi  veya  minimize edilmesi,  atığın  oluşması  durumunda  ise  kaynağında  ayrı  toplanması  ve  geri kazanımının sağlanmasını kapsayan “Sıfır Atık” hedefini desteklemek,
 
- Etik değerlere ve yasalara bağlılığı gözeten bir kurum olarak çalışmalarımızı sürdürmeyi,
 
En önemli iç kaynağımız olan çalışanlarımızın desteğine ve üretkenliğine güvenerek yürüttüğümüz ulusal (ISO 9001, ISO 14001, TS 45001, ISO 27001) ve uluslararası standartların gereklerini yerine getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştirileceğimizi taahhüt ederiz.
 
 
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 
Dizayn Teknik Boru ve Elemanları San.Tic. A.Ş. olarak itibar ve marka değerimizi korumak, iş sürekliliğimizi ve bilgi varlıklarımızın bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla;
 
- Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin faaliyetlerimiz ve stratejilerimizin gerektirdiği ölçekte ISO 27001 standardına uygun olarak kurulması, belgelendirilmesi, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesini,
 
- Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
 
- Faaliyetlerimizin, paydaşlarımızın, sözleşmesel ve yasal şartların gerektirdiği bilgi güvenliği kriterlerinin karşılanmasını,
 
- Bilgi varlıklarımızın belirlenerek, gizlilik, bütünlük, ve erişebilirlik  unsurlarına yönelik tehdit ve tehlikelerin risk yönetimi prosesi uygulanarak sistematik bir şekilde yönetilmesini,
 
- Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçerek, bu verilerden hedefler üreterek bilgi güvenliğine yönelik tehdit ve tehlikelerin alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgenmesini
 
- Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışanlarımızın bilgi güvenliğine yönelik tehdit ve tehlikelerle ilgili farkındalıklarının ve sorumluluk bilinçlerinin eğitimlerle artırılmasını, 
 
- Bilgi güvenliği yönetim sistemimizi uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yönetilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.
 
 
İbrahim MİRMAHMUTOĞULLARI
Yönetim Kurulu Başkanı