ÜRÜNLER

ISITICI KONTROL CİHAZI BİLGİLERİ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
Isıtıcı Kontrol Bilgileri
 
Kaynak makinelerinde kullanılan ısıtıcı kontrol sistemi ENDATC1731 TP modeldir. Makinelerde Pt 100 tip termokupl kullanılmıştır. Doğruluğu ±% 0,5'dir. Kullanılan sıcaklık kontrol cihazı 220 ± 35 Volt'ta çalışmaktadır.
 
Isıtıcı sıcaklığının ayarlanması:
 
Set tuşuna 5 saniye süreyle basınız.
 
Ekrana ısıtıcı çalışma sıcaklığı gelir
 
Aşağı-Yukarı okları kullanarak istenen sıcaklık değerine ayarlayınız.
 
Dikkat Edilecek Hususlar
 
Jeneratörünüzü çalıştırdıktan sonra kaynak makinesinin fişlerini jeneratörden gelen enerji fişlerine takmadan önce jeneratör çıkış voltajınızı ölçünüz. Aksi takdirde jeneratörden yüksek (220+35=255 V gibi) voltaj gelebilecektir. Bu durumda sıcaklık kontrol cihazı güvenlik açısından kendini kilitleyecek ve sistem çalışmayacaktır. Jeneratörün dalgalanması %±15 V 'u geçmemelidir.
 
-Isıtıcı kontrol cihazında, set tuşuna 5 saniye basıldığında ekrana gelen set değeri dışında hiçbir değerle mümkün olduğunca oynamayınız.
 
-Önce enerjiyi, voltajı kontrol ederek başlayınız, daha sonra panelimizdeki sigortaları açınız.
 
-Makinelerimizde panelimizin girişindeki fişler, ısıtıcı ve tıraşlayıcı içindir ve biri diğerine takılamadığı için yanlış fiş sorunu görülmeyecektir.
 
HİDROLİK SİSTEM BİLGİLERİ, KAYNAK VE TIRAŞLAMA BASINCININ AYARLANMASI, DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, ALIN KAYNAĞI HAKKINDA TEKNİK BİLGİ
 
HİDROLİK SİSTEM BİLGİLERİ
 
Ø 90/315 ve Ø 315/ 500 kaynak makinelerinde basınç ayarları bir hidrolik ünite vasıtasıyla sağlanmaktadır. Hidrolik bağlantılar Quick connect (çabuk tak sök) türündedir.
 
Kaynak ve Tıraşlama Basıncının Ayarlanması:
 
Panelin üzerinde bir manometre ve yanında kaynak sırasında basıncın ayarlanabileceği bir burgu bulunmaktadır. Kaynak ve tıraşlama işlemi sırasında basınç ayarı bu burguyu çevirerek yapılacaktır.
 
Makinenin Hareketinin Sağlanması:
 
Makinenin ileri ve geri hareketi, makinenin tipine bağlı olarak ya elde taşınabilir tiptir ya da makinenin üzerinde bulunmaktadır. Makinenin yürüyüşü bu düğmelere basılarak sağlanmaktadır. İki tip düğme fonksiyonu vardır. Birincisinde düğmeye bastığınız sürece yürüyüş gerçekleşir, ikincisinde ise düğmeye basıp bıraktığınızda hareket devam eder. Kaynak yapılacak parçaların birbirine yaklaştırılması, 'ileri yürüyüş' düğmesiyle, uzaklaştırılması da 'geri yürüyüş' düğmesiyle sağlanır.
 
Dikkat Edilecek Hususlar:
 
-Hidrolik bağlantılar makine panelinden veya makineden söküldüğünde, ağızları toz ve toprak bulunmaması için mutlaka kapatılmalıdır. Aksi halde valf tıkanabilir.
 
-Tıraşlayıcıya parçaların yaklaştırılması sırasında, basma basıncının değeri fazla gelir ve tıraşlayıcı zorlanırsa burgu çevrilerek basınç düşürülmelidir.
 
Alın Kaynağı Hakkında Teknik Bilgi
 
Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fitinglerin birbirine alın alına yapıştırılması suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Kaynak yapılacak parçaların ağız kısımları, düzgünce tıraşlanarak erime sıcaklığına kadar ısıtılır. Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapıştırılır. Kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman, malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Kaliteli bir alın kaynağında bağlantı en az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağı elde edebilmek için de kaynak basıncı, sıcaklığı ve zaman parametreleri titizlikle ayarlanmalıdır.
 
Alın kaynağı operasyonunun temel adımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
 
Grafikte kaynak basıncının değişimi zamana bağlı olarak gösterilmiştir. Alınları düzgün olarak tıraşlanan borular arasına kaynak sıcaklığına gelmiş ısıtıcı yerleştirilir ve basınç, P değerine yükseltilir. Boru alınlarıyla ısıtıcı düzeyi arasında tam temasın sağlanması için bu basınç altında borular t1 süresi kadar tutulur. Bu süre borunun istenen dudak yüksekliğini yapma süresidir.
 
Daha sonra basınç düşürülerek sıfıra yakın bir değerde sabitlenir. Bu toplam süre grafikte t2 ile gösterilmiştir. Bu süreyi gerekenden kısa tutmak, erimiş plastik kısmın derinliğinin kaynak için gerekli olandan kısa kalmasına sebep olabileceği için bundan sakınılmalıdır.
 
Bir sonraki aşamada, ısıtıcı aradan çıkarılarak borular alın alına yapıştırılır. Bu değiştirme zamanı t3 ile gösterilmiştir. Bu sürede etkiyen basınç sıfırlanır. Bu sürenin olabildiğince kısa tutulması son derece önemlidir, çünkü boru ağızları bu süre içinde soğumaya yüz tutacağı gibi havayla direkt temas altında kalan erimiş malzemenin termal oksidasyon yapma ihtimali vardır. Böyle bir durumda kaynak kalitesi çok düşeceğinden ısıtıcının çekilmesi ve boruların yapıştırılması çok çabuk gerçekleştirilmelidir.
 
Borular alın alına getirildikten sonra basınç t4 süresi içinde yavaş yavaş yükseltilerek kaynak basıncına (P) ulaştırılır.
 
Yapıştırılan borular kaynak basıncında t5 süresi kadar tutularak soğumaya bırakılır. Basınçta soğuma süresinin kaynak kalitesi üzerinde çok önemli bir etkisi vardır. Dolayısıyla çok sık rastlanan bir hata olan soğuma süresinin kısa tutulması kötü bağlantılar gerçekleştirilmesiyle sonuçlanır.
 
ADIM ADIM KAYNAK İŞLEMİ, KAYNAK İŞLEMİNİN ZAMAN VE DEĞİŞKENLERİ, KAYNAK KALİTESİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
Adım Adım Kaynak İşlemi
 
Kaynak yapılacak boru çapı ve et kalınlığına bağlı olarak uygulanması gereken maksimum basınç değerleri aşağıdaki formüllerle hesaplanır. Kaynak işlemi için uygulanacak zaman-sıcaklık işlemleri aşağıda verilmiştir. Standartlara uygun bir kaynak için bu değerlere uyulması gerekmektedir.
 
1 - Kaynak yapılacak borular makineye yerleştirilip, kafalar boruyu sağlamca kavrayacak şekilde sıkıştırılır.
 
2 -Makinenin milleri üzerine tıraşlayıcı makinesi konulur. Tıraşlayıcının makineye oturduğunu belirten kontaktan oturdu sinyali gelmeden tıraşlayıcının motoru çalışmaz. Bu, yanlış tıraşlayıcı yerleştirmeyi ve kazaları önlemek amacıyla alınmış bir tedbirdir.
 
3 -Tıraşlayıcı doğru yerleştikten sonra yürüyüş düğmesinin ileri konumuna basılır ve borular tıraşlayıcıya doğru yaklaşır ve basılır.
 
4 -Tıraşlayıcı işlemini yaptıktan sonra geri yürüyüş düğmesiyle borular tıraşlayıcıdan uzaklaşır ve tıraşlayıcı makinenin üzerinden emniyet pimi geri çekilerek alınır.
 
5 -Tıraşlayıcı alındıktan sonra borular geri yürüyüş düğmesiyle birbirine yaklaştırılır ve alın alına tam birbirine temas edip etmediğine bakılır. Tema tamsa geri yürüyüş düğmesiyle borular, birbirinden araya ısıtıcı sokulacak kadar uzaklaştırılır.
 
6 -Isıtıcı, makinenin miline yerleştirilir ve borular aşağıda verilen formülden elde edilen basınca (P) göre ısıtıcıya bastırılır. Bu basınçta, basınçta ısıtma süresi (t1) kadar beklenilir ve bu süre sona erdiğinde tekrar basınçlı yürüyüş düğmelerine basılmaz.
 
 P: Kaynak Basıncı
 
 D: Boru çapı (mm)
 
 e: Et Kalınlığı (mm)
 
 A: Kaynak Değişkeni
 
 (genellikle 0,013-0,018 olarak alınabilir)
 
7 -Düğme bırakıldıktan sonra aşağıda basınçsız ısıtma süresi (t2) kadar beklenir ve yürüyüş geriye düğmesine basılır.