ÜRÜNLER

GENEL ÖZELLİKLER
 
Kanalizasyon boruları Poliolefin grubu içerisindeki Polipropilen ve Polietilen hammaddelerinden üretilen bir üründür. Ø450 mm çapa kadar üretilen ekstrüdekorige boru polietilen ve polipropilen hammaddeden üretilebilirken, sarmal korige borular polietilenden üretilmektedir. Aynı etkalınlığında halka mukavemet değeri polipropilende daha yüksek çıktığından daha fazla tercih edilmektedir. Sarmal yöntemle ise Ø500 mm çap ve üzerindeki borular üretilmektedir. Dizayn Grup 8.000 mm çapa kadar korige sarmal boru üretme teknolojisine sahiptir.
 
Ekstrüdekorige borular fitingler ile birleştirilir iken sarmal korige borular muflu ve spigot (erkek) uçludur, düz boru birleştirmesinde fitinge ihtiyaç duyulmaz.
 
Sarmal korige borular, ekstrüder kaynağı, contalı yöntem yanı sıra elektrofüzyon yöntemi ile de birleştirilebilir. Bu birleştirme yöntemi, normalde 0,5 bar basınç altında kullanılan boruları 4 bar’da dahi kullanılabilir hale getirir. Bu sayede sel haline dönüşen yağışlarda karşılaşılan basınç artışlarında borular sızdırmadan ve birleştirme yerlerinde hasar görmeden çalışmaya devam eder.
 
Korige boruların korozyondan etkilenmemesi, aşınma ve kimyasal dayanımının yüksek olması ile 50 yıl ömür garantisi ile satılmaktadır. Deprem gibi yer sarsıntılarından esnek yapıları sayesinde etkilenmeden faaliyetlerini yerine getirmektedirler. Sızdırmazlık boru ömrü boyunca sağlandığından yeraltı sularının ve toprağın kirlenmesi önlenir. Ağaç köklerinin boru içerisine girerek kapanması söz konusu değildir.
 
ÜRETİM ÖZELLİKLERİ
 
Korige borularının iki farklı üretim yöntemi mevcuttur. Kesintisiz, tek prosesteekstrüderde ve sarmal metod ile mandrel üzerinde üretilmektedirler. Ekstrüdekorige boruların üretim kapasitesi çok yüksektir ve halka mukavemet değeri ürün şekli değiştirilemediğinden sabittir. Sarmal korige borular ise projeye bağlı olarak istenilen halka mukavemet değerinde, optimum ağırlıkta üretilebilir.
 
Borular, içteki boru katmanı ve dıştaki kaburga katmanı olarak iki katmandan oluşmaktadır. İçteki katman akışkanı taşıyan düz satıhlı borudur. Dıştaki katman ise kaburgalı yapıdadır. Her iki katman da birbirlerine moleküler olarak bağlıdır. Dıştaki içi boş kaburgalı yapı fizik kuralları gereği dolu yapıya yakın yük taşıyabildiği için hammadde tasarrufu ve borunun ağırlığının düşürülmesi için tercih edilmektedir.
 
Ekstrüdekorige borular ekstrüderden iki katman halinde çıkar ve dıştaki katman kalıplar ile şekillendirilir. Sarmal korige boruda ise önce içteki boru şerit halindeki polietilenin mandrelde üst üste sarılması ile boru haline getirilir. Akabinde, profil olarak çekilmiş ürün borunun üzerine sarılır ve kaynak olması sağlanır. Her iki ürün de kaynaklı yapısı ile yekpare özellik göstermektedir.
 
ÜSTÜNLÜKLERİ
 
- Polietilen ve Polipropilen olması ile korozyona yüksek dayanım gösterir.
 
- Dış etkilere karşı garantili ömrü en az 50 yıl olup 100 yıl kullanılabilir.
 
- Plastikler hidrolik pürüzsüz olduğundan akışkana az direnç gösterir ve akışkan daha fazla doluluk oranı ile akar. Bu ise projede bir alt çap grubunu seçilmesi ile proje maliyetlerini aşağı çeker.
 
- Uygulama esnasında ürün zayiatı söz konusu değildir.
 
- Beton ve döküme göre yoğunluğu çok düşük olduğundan iş makinesi ihtiyacı asgari seviyelere iner.
 
- Aşınma dayanımı yüksek olduğundan delinerek yeraltı sularını ve toprağın kirlenmesine izin vermez.
 
- Zemin çakıllı olsa bile aşırı yükte o bölgeden içeri doğru esneyerek kırılmayı önler.
 
- Ağaçların kanala sızarak tıkamasına izin vermez.
 
- Her türlü bağlantı parçası, özel ürünün proje için üretilebilmesine imkân tanır.
 
- Elektrofüzyon ile birleştirildiğinde 4 bar basınçta dahi sızdırmaz, yerinden çıkarak dağılmaz.
 
- Depremdeki sarsıntılardan etkilenerek kırılarak devre dışı kalmaz.
 
- Nehir, Göl ve deniz geçişlerinde kullanılabilir.
 
- Arıtma tesislerinden alınan ön arıtılmış suyun deniz akıntılarına kadar tahliyesinde kullanılabilir.
 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 
Kanal doldurulurken boruların etrafında boşluk kalmaması için katman katman sıkıştırma yapılmalıdır. Özellikle boru altının dolgu malzemesi ile dolduğundan emin olunmalıdır. Dolgu şartnameye göre iyi sıkıştırılarak yapılır ise boruya gelen trafik ve toprak yükü dolguya aktarıldığından boru ömrü boyunca görevini yerine getirir. Aksi taktirde boşluk olduğunda boru kendi taşıyabileceğini taşır, üstündeki kuvvetlerde aktaracak yer bulamadığında çöker. Aynı durum çelik borular içinde geçerlidir. Contalı sistemlerde boruların fitinge girmesi için sabun ve silikon gibi kaydırıcılar kullanılmalıdır. Elektrofüzyon kaynağından önce yüzeylerin temiz olduğu kontrol edilmelidir. Tellerin birbirine değmediğine kaynaktan önce dikkat edilmelidir. Servis Ömrü 0,5 bar basınç altında 50 yıl ömürlüdür. Karbon siyahi katılarak üretildiği için güneşten gelen Ultraviyole ışınlarından da etkilenmez.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
1. Hammaddesi nedir?
 
Polietilen (PE) ve Polipropilen (PP) hammaddeden imal edilmektedir. Aynı et kalınlığında PP daha fazla SR (Halka Mukavemeti ) değeri vermektedir.
 
2. Neden kaburgalı yapılmaktadır?
 
Belli kalınlığı olan bir cismin üzerine yük konulduğunda en fazla yükü en dış katman taşımaktadır. Merkezde bu değer sıfır olmaktadır. Az yük taşıyan kısmın malzemesinden tasarruf yapılmaktadır. Boru ağırlığı da önemli miktarda azalmaktadır.
 
3. Boru kaç katlıdır?
 
Yekpare olarak üretilenler iki katmandan oluşmaktadır. Dış katmana kaburga formu verilmektedir. Sarmallarda ise projeye göre değişik profillerde ve çok katmanlı olarak imal edilebilmektedirler.
 
4. Birleştirme yöntemleri nelerdir?
 
Korige borular 450 mm çapa kadar contalı yöntem ile birleştirilmektedir. Üst çaplarda sarmal borular ise ekstrüzyon kaynağı ve 4 bar basınca kadar kullanılabilmeyi sağlayan elektrofüzyon kaynakları ile birleştirilir.